Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(11.4.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.

 

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ.(ΤΕΕΣ Ηρακλείου Κρήτης):1/12.4.2017
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2016

Σ.Σ.Ε. (28.3.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης.

 

 

 
 

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2015

Σ.Σ.Ε. (16.5.2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης (τροποποιητική-συμπληρωματική)

 

 

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2015

Σ.Σ.Ε. (17.3.2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2013

Σ.Σ.Ε. (28.6.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης(διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης
Go to top