Οδηγών φορτηγών - πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(23.5.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων - Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των Βοηθών αυτών

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονιάς:2/26.5.2016)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών φορτηγών - πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος 2014

Σ.Σ.Ε.(14.4.2014) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων - Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των Βοηθών αυτών

Οδηγών φορτηγών - πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος 2013

Σ.Σ.Ε. (26.6.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων - Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των Βοηθών αυτών

Οδηγών φορτηγών - πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος 2012

Σ.Σ.Ε. (18.5.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων - Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των Βοηθών αυτών

Οδηγών φορτηγών - πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος 2010

Σ.Σ.Ε. (30.6.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων - Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των Βοηθών αυτών(διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Οδηγών φορτηγών - πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος
Go to top