Γεωπόνων βιοτεχνίας, εμπορικών επιχειρήσεων

Περιγραφή:

ΣΣΕ (10.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που παρέχουν εξηρτημένη εργασία με αμοιβή στις Βιοτεχνικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 46/27.7.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 4823/500/12.3.2010 (ΦΕΚ Β 309/23.3.2010) Υποχρεωτική από: 27.7.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Γεωπόνων βιοτεχνίας, εμπορικών επιχειρήσεων 2005

Δ.Α. 3/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που παρέχουν εξηρτημένη εργασία με αμοιβή στις Βιοτεχνικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Γεωπόνων βιοτεχνίας, εμπορικών επιχειρήσεων 2003

Δ.Α. 9/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γεωπόνων που απασχολούνται στις βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις

Εγγραφή στο Γεωπόνων βιοτεχνίας, εμπορικών επιχειρήσεων
Go to top