Μηχανικών ιατρικών οργάνων

Περιγραφή:

Υ.Α. 49530/2364/2008 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Τεχνικών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των μη Πτυχιούχων Τεχνικών Μηχανημάτων Ιατρικής Τεχνολογίας στα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008)

Κείμενο σύμβασης:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μηχανικών ιατρικών οργάνων 2002

Υ.Α. 12175/2002 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Τεχνικών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των μη Πτυχιούχων Τεχνικών Μηχανημάτων Ιατρικής Τεχνολογίας στα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1033/7.8.2002)

Μηχανικών ιατρικών οργάνων 2001

Υ.Α. 13271/2001 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των πτυχιούχων Τεχνικών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των μη πτυχιούχων Τεχνικών Μηχανημάτων Ιατρικής Τεχνολογίας στα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(ΦΕΚ Β 1220/19.9.2001)

Μηχανικών ιατρικών οργάνων 2001

Σ.Σ.Ε. (13.12.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας (αφορά στο 2000) (διετής)

Μηχανικών ιατρικών οργάνων 2000

Υ.Α. 13332/2000 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των πτυχιούχων Τεχνικών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των μη πτυχιούχων Τεχνικών και των Προωθητών Πωλήσεων Μηχανημάτων Ιατρικής Τεχνολογίαςστα ΝΠΔΔ
(ΦΕΚ Β 1566/22.12.2000)

Σελίδες

Εγγραφή στο Μηχανικών ιατρικών οργάνων
Go to top