Μηχανικών ιατρικών οργάνων

Περιγραφή:

Υ.Α. 49530/2364/2008 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Τεχνικών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των μη Πτυχιούχων Τεχνικών Μηχανημάτων Ιατρικής Τεχνολογίας στα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008)

Κείμενο σύμβασης:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μηχανικών ιατρικών οργάνων 2005

Σ.Σ.Ε. (7.7.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων που απασχολούνται σε Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Μηχανικών ιατρικών οργάνων 2004

Υ.Α. 12502/2004 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των πτυχιούχων Τεχνικών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των μη πτυχιούχων Τεχνικών Μηχανημάτων Ιατρικής Τεχνολογίας στα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1223/10.8.2004)

Μηχανικών ιατρικών οργάνων 2003

Υ.Α. 14230/2003 αθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των πτυχιούχων Τεχνικών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των μη πτυχιούχων Τεχνικών Μηχανημάτων Ιατρικής Τεχνολογίας στα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 485/21.4.2003)

Μηχανικών ιατρικών οργάνων 2003

Σ.Σ.Ε. (13.12.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Μηχανικών ιατρικών οργάνων
Go to top