Χημικής Βιομηχανίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (26.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Χημικής Βιομηχανίας όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 45/7.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11315/661/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 17.12.2010
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χημικής Βιομηχανίας 2008

Σ.Σ.Ε. (7.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Χημικής Βιομηχανίας όλης της χώρας (διετής)

Χημικής Βιομηχανίας 2006

Σ.Σ.Ε. (20.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Χημικής Βιομηχανίας όλης της χώρας (διετής)

Χημικής Βιομηχανίας 2004

Σ.Σ.Ε. (21.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Χημικής Βιομηχανίας όλης της χώρας (διετής)

Χημικής Βιομηχανίας 2004

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σ.Σ.Ε. (21.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Eργατοτεχνιτών Χημικής Βιομηχανίας όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Χημικής Βιομηχανίας
Go to top