Υποθηκοφυλακείων (αμίσθων)

Περιγραφή:

Δ.Α.(ΜΟΝ) 7/2017 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας:3/30.6.2017)
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Υποθηκοφυλακείων (αμίσθων) - Υπάλληλοι αμίσθων υποθηκοφυλακείων

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Υποθηκοφυλακείων (αμίσθων) 2015

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ Δ.Α.(ΜΟΝΟΜΕΛΗΣ) 5/2015 για τους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων 

Υποθηκοφυλακείων (αμίσθων) 2015

Δ.Α.(ΜΟΝΟΜΕΛΗΣ) 5/2015 για τους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων

 

 

Υποθηκοφυλακείων (αμίσθων) 2013

Σ.Σ.Ε (12.12.2013)για τους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων

Υποθηκοφυλακείων (αμίσθων) 2012

Περιγραφή:
Σ.Σ.Ε (17.8.2012)για τους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων

Σελίδες

Εγγραφή στο Υποθηκοφυλακείων (αμίσθων)
Go to top