Τράπεζες

Εκτυπώσιμη μορφή

Σ.Σ.Ε. (31.3.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2022-2024

Υπεγράφη την 31η Μαρτίου 2022, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ), εκ μέρους της εργατικής πλευράς και

β) της Τράπεζας Alpha Bank, 

γ) της Attika Bank, 

δ) της Εurobank, 

ε) της Τράπεζας Πειραιώς, 

στ) της Εθνικής Τράπεζας,

ζ)  της Optima Bank, 

η) της Παγκρήτιας Τράπεζας, 

θ) της BNP PARIBAS SECURITIES SERVCES, 

ι) της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, 

ια) της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, 

ιβ) της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου και 

Σ.Σ.Ε. (26.3.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2019-2021

Υπεγράφη την 26η Μαρτίου 2019, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ), εκ μέρους της εργατικής πλευράς και

β) της Τράπεζας Alpha Bank,

γ) της Εθνικής Τράπεζα,

δ) της Τράπεζας Πειραιώς,

ε) της Εurobank Ergasias AE,

στ) της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας,

ζ) της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου,

η) της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας,

θ) της Attika Bank,

ι) της Praxia Bank, και

ια) της Investment Bank of Greece (IBG), εκ μέρους της εργοδοτιής πλευράς,

Εγγραφή στο Τράπεζες
Go to top