Πυροσβέστες

Εκτυπώσιμη μορφή

Σ.Σ.Ε. (27.6.2023) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης που προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είναι μέλη του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Υπεγράφη την 27η Ιουνίου 2023, στο Μαρούσι, μεταξύ:

α) του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π.), εκ μέρους της εργατικής πλευράς και

β) του Πυροσβεστικό Σώματος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης που προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είναι μέλη του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π.)"

Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 13/27.6.2023

Σ.Σ.Ε. (6.6.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πυροσβεστών

Υπεγράφη την 6η Ιουνίου2016, στην Αθήνα , μεταξύ:

α) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π), εκ μέρους της εργατικής πλευράς και

β) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εκ μέρους της εργοδοτιής πλευράς, 

Εγγραφή στο Πυροσβέστες
Go to top