Μουσικοί

Εκτυπώσιμη μορφή

Σ.Σ.Ε.(5.11.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών που εργάζονται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Υπεγράφη την 5η Νοεμβρίου 2018, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) του Πανελλήνιας Ένωση Μουσικών ΟΤΑ (Π.Ε.Μ.-Ο.Τ.Α.) εκ μέρους της εργατικής πλευράς και

β) του Υπουργείου Εσωτερικών, και

γ) του Υπουργείου Οικονομικών, εκ μέρους της εργοδοτιής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών που εργάζονται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης "

Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 19/5.11.2018

Για να δείτε το κείμενο πατήστε εδώ.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Υπεγράφη την 14η Ιουλίου 2015, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών ΟΤΑ (Π.Ε.Μ.-Ο.Τ.Α.), εκ μέρους της εργατικής πλευρά και

β) του Υπουργείου Εσωτερικών και 

γ) του Υπουργείου Οικονομικών, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, 

η νέα Συλλογική Σύμβαση "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών που εργάζονται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης".

Για να δείτε το κείμενο πατήστε εδώ.

Εγγραφή στο Μουσικοί
Go to top