Κοινωνικά δικαιώματα

Εκτυπώσιμη μορφή

Transnational labour and social rights

As labour increasingly transcends the national container, a European layer of social insurance is increasingly necessary.

Απροσδιόριστο

Cinema meets social rights!

The European Commission sponsors the “European Pillar of Social Rights” Award at the International Social Film Festival of Castilla-La Mancha (FECISO), taking place in Toledo.

Απροσδιόριστο

European Commission presents the European Pillar of Social Rights

26/04/2017

European Commission presents the European Pillar of Social Rights

The European Commission flanks the European Pillar of Social Rights with a number of further concrete legislative and non-legislative initiatives . The following topics/areas are covered: the work-life balance of working parents and carers, the...

Απροσδιόριστο
Εγγραφή στο Κοινωνικά δικαιώματα
Go to top