Κλωστοϋφαντουργοί (ΤΕΙ) 2010

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (4.10.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 34/25.10.2010)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top