Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (4.10.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 34/25.10.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κλωστοϋφαντουργοί (ΤΕΙ) 2008

Σ.Σ.Ε. (22.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ (Πανελλήνιος Συλλόγος Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών) (διετής)

Κλωστοϋφαντουργοί (ΤΕΙ) 2006

Σ.Σ.Ε. (28.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αποφοίτων ΤΕΙ της ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργών, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα εάν, επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω, απασχολούνται και με εμπορικά καθήκοντα (διετής)

Κλωστοϋφαντουργοί (ΤΕΙ) 2004

Σ.Σ.Ε. (21.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ (Πανελλήνιος Συλλόγος Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών) (διετής)

Κλωστοϋφαντουργοί (ΤΕΙ) 2001

Σ.Σ.Ε. (25.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ

Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών
Go to top