Κλωστοϋφαντουργοί (ΤΕΙ) 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (28.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αποφοίτων ΤΕΙ της ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργών, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα εάν, επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω, απασχολούνται και με εμπορικά καθήκοντα (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 102/3.8.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top