Χειριστών Tεχνικών έργων 1999

Περιγραφή: 

Δ.Α. 21/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ.: 16/7.6.1999)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top