Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου 2014

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.8.2014) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των σταφυλεργατών-τριών του Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Έτος: 
2014
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/1.9.2014)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top