Ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής συνεργασίας ΟΜΕΔ – ILO με Τετραήμερο Σεμινάριο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 2 Ιουνίου, το τρίτο στάδιο της εκπαιδευτικής συνεργασίας  μεταξύ του ΟΜΕΔ και του ITC - ILO.

Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές του ΟΜΕΔ είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στο τετραήμερο δια ζώσης εργαστήριο μελέτης και πρακτικής εξάσκησης, που έλαβε χώρα στην Αθήνα, με αντικείμενο τις «Δεξιότητες Διαχείρισης ανθρώπων και επικοινωνίας», και με εισηγητές έμπειρους μεσολαβητές και καθηγητές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Αγγλία (ACAS), Σκωτία, Γαλλία, και Βέλγιο.

Στο πλαίσιο της ίδιας εκπαιδευτικής συνεργασίας είχαν προηγηθεί δια ζώσης εκπαίδευση των Μεσολαβητών & Διαιτητών του ΟΜΕΔ στην έδρα του ITC – ILO στο Τορίνο (Νοέμβριος 2022), με θέμα την «Οικοδόμηση αποτελεσματικών συστημάτων πρόληψης και επίλυσης εργατικών διαφορών», καθώς και δίμηνη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Μάρτιος & Απρίλιος 2022), με θέμα τις «Μεθόδους, εργαλεία, διαδικασίες και στρατηγικές για αποτελεσματικές μεσολαβήσεις και συμφιλιώσεις».

Η εκπαιδευτική συνεργασία του ΟΜΕΔ με το Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ITC-ILO), χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REFORM).

Go to top