Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 15/2008 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κλπ. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 8/19.6.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 51877/2442/11.7.2008 (ΦΕΚ Β 1448/23.7.2008) Υποχρεωτική από: 19.6.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top