Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων 1998

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.6.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λ.π. αυτοκινήτων που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας

Έτος: 
1998
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας 46/2.7.1998)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top