ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. 2008

Ε.Σ.Σ.Ε. (συμπληρωματική) της επιχείρησης ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έτος: 
2 008
Πράξη Κατάθεσης: 
186/2008
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top