ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ 2008

Δ.Α. 28/2008 της επιχείρησης VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ)

Έτος: 
2 008
Πράξη Κατάθεσης: 
1/28-07-2008
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top