ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ 2007

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΚΑΖΙΝΟ & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ)

Έτος: 
2 007
Πράξη Κατάθεσης: 
66/2007
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top