ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 2007

Δ.Α. 11/2007 της επιχείρησης ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Έτος: 
2 007
Πράξη Κατάθεσης: 
23/29-3-2007 ΣΕΠΕ Τμήμα Αν. Τομέα Αθηνών
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top