Η.Λ.Π.Α.Π. 2007

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ "Η.Λ.Π.Α.Π." με το ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η.Λ.Π.Α.Π.

Έτος: 
2 007
Πράξη Κατάθεσης: 
27/2007
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top