Ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων 2014

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(2.5.2014) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών-περιελιγκτών ηλεκτρολογικών καταστημάτων μελών της ΓΣΕΒΕΕ όλης της χώρας

Έτος: 
2014
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας:8/6.6.2014
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top