ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. 2016

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ (υπόγειες εγκαταστάσεις)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 1.2.2016 Ε.Σ.Σ.Ε.

Έτος: 
2 016
Πράξη Κατάθεσης: 
248/2016
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top