ΕΚΑΒΗ Α.Ξ.Ε.Κ.Ε. 2012

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΕΚΑΒΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με διακριτικό τίτλο ΕΚΑΒΗ Α.Ξ.Ε.Κ.Ε.

Έτος: 
2 012
Πράξη Κατάθεσης: 
175/2012
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top