ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 2013

Ε.Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων -εκτός των ηθοποιών- στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Έτος: 
2 013
Πράξη Κατάθεσης: 
153/2013
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top