ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 2011

Ε.Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων -εκτός των ηθοποιών- στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Έτος: 
2 011
Πράξη Κατάθεσης: 
5/2011
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top