Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2016

Υπεγράφη την 31η Μαρτίου 2016, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Γ.Σ.Ε.Ε., εκ μέρους της εργατικής πλευράς και

β) Σ.Ε.Β., 

γ) Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., 

δ) Ε.Σ.Ε.Ε., και

ε) Σ.Ε.Τ.Ε.

η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

(Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 5/31.3.2016)

Για να δείτε το κείμενο πατήστε εδώ.

Tags: 
Go to top