Διεθνές Συνέδριο ΟΜΕΔ (σύνδεσμος link youtube)

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο του ΟΜΕΔ, σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή Αθηνών και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) και υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Στο Συνέδριο, ως εισηγητές συμμετείχαν εκπρόσωποι των αντιστοίχων του ΟΜΕΔ οργανισμών και φορέων επίλυσης εργατικών διαφορών από δώδεκα (12) χώρες της Ευρώπης, ενώ επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι εργαζομένων, εργοδοτών, επιστήμονες, δικηγόροι και φοιτητές, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το Συνέδριο χαιρέτησαν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών και ο υφυπουργός  Εργασίας  κ. Β. Σπανάκης.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο περιθώριο των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου, με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΟΜΕΔ,  συζητήθηκε και συμφωνήθηκε από το σύνολο των εκπροσώπων των φορέων και οργανισμών επίλυσης εργατικών διαφορών της Ευρώπης, η δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών προς βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και προς ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διακρατικής συνεργασίας

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου στους παρακάτω συνδέσμους του καναλιού του ΟΜΕΔ στο youtube

Ελληνικά https://youtu.be/Yo7C1yOebW8?si=DtzklGqCV3FxTzwt

Αγγλικά https://youtu.be/YelBIUeLtDw?si=wfR8Nyr3Fqetqsnz

Tags: 
Go to top