ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2009

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έτος: 
2 009
Πράξη Κατάθεσης: 
118/2009
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top