ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2008

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έτος: 
2 008
Πράξη Κατάθεσης: 
137/2008
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top