ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2006

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έτος: 
2 006
Πράξη Κατάθεσης: 
32/2006
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top