ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε. 2012

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΒΟΤΟΜΟΣ Ανώνυμη, Βιομηχανική, Εμπορική, Γεωργοκτηνοτροφική, Αναπτυξιακή Τουριστική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε.

Έτος: 
2 012
Πράξη Κατάθεσης: 
886/2012
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top