Α. ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ - Ζ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε. 2010

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης Α. ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ - Ζ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε.

(Ναυπηγοεπισκευαστικών Εργασιών Νομών ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ)

Έτος: 
2 010
Πράξη Κατάθεσης: 
145/2010
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top