ΑΦΟΙ ΤΕΡΛΑΚΗ Α.Ε. 2015

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΤΕΡΛΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Έτος: 
2 015
Πράξη Κατάθεσης: 
133/2015
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top