ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Α.Ε. 2013

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Α.Ε. (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΕΦΕΛΗ)

Έτος: 
2 013
Πράξη Κατάθεσης: 
189/2013
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top