ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. 2009

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. και του Σωματείου Ηλεκτροδηγών ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Σ.Η.Α.Μ.)

Έτος: 
2 009
Πράξη Κατάθεσης: 
35/2009
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top