ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. 2007

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. και του Σωματείου Ηλεκτροδηγών ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Σ.Η.Α.Μ.)

Έτος: 
2 007
Πράξη Κατάθεσης: 
17/2007
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top