ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ε.Π.Ε. - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 2012

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ε.Π.Ε. - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

(Ναυπηγοεπισκευαστικών Εργασιών Νομών ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ)

Έτος: 
2 012
Πράξη Κατάθεσης: 
538/2012
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top