ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΧΑΚΗΣ Α.Ε. - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΥΒΟΣ Α.Ε. 2012

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΧΑΚΗΣ Α.Ε. - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΥΒΟΣ Α.Ε.

Έτος: 
2 012
Πράξη Κατάθεσης: 
772/2012
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top