ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΡΥΣΟ ΑΣΤΕΡΙ - GOLDEN STAR) 2016

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΡΥΣΟ ΑΣΤΕΡΙ - GOLDEN STAR)

Έτος: 
2 016
Πράξη Κατάθεσης: 
116/2016
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top