Ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας καθορισμού του Κατώτατου Μισθού έτους 2024

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 συνεκλήθη η Τριμελής Επιτροπή Συντονισμού της Διαβούλευσης για τον επανακαθορισμό του νομοθετημένου Κατώτατου Μισθού και του νομοθετημένου ημερομισθίου, υπό την Προεδρία του Προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ. κ. Κώστα Παπαδημητρίου, Ομ. καθηγητή Νομικής Αθηνών, αποστέλλοντας προσκλήσεις στους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς για μελέτη και υποβολή, εκ μέρους τους, των σχετικών εκθέσεων.

Η ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για τον κατώτατο μισθό του έτους 2024 προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως την 1η Μαρτίου 2024 με την υποβολή προς το ΚΕΠΕ του συνόλου των πρακτικών και υπομνημάτων, όπως ο νόμος ορίζει.

Go to top