ΑΚΕΚ Α.Ε. 2014

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με τον διακριτικό τίτλο ΑΚΕΚ Α.Ε.

Έτος: 
2 014
Πράξη Κατάθεσης: 
161/2014
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top