Ένωση Ιδιοκτητών Τυπογραφείων Πειραιώς και Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών Αττικής

Περιγραφή:

Δ.Α. 34/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών τυπογράφων που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα τυπογραφεία όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 35/24.10.2006)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας 2005

Σ.Σ.Ε. (15.7.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζόμενων Τυπογράφων στα Τυπογραφεία όλης της χώρας

Τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας 2004

Δ.Α. 36/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων Τυπογράφων στα Τυπογραφεία όλης της χώρας

Τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας και σε ημερήσιες εφημερίδες (πλην ημ. εφ. Αθηνών -Θεσ/νίκη 2002

Δ.Α. 31/2002 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εργάζονται σε ημερήσιες εφημερίδες, πλην των ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Εγγραφή στο Ένωση Ιδιοκτητών Τυπογραφείων Πειραιώς και Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών Αττικής
Go to top