Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (8.10.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 55/22.10.2009)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κοινωνικών Λειτουργών βιομηχανίας 2008

Σ.Σ.Ε. (28.11.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων όλης της χώρας (διετής)

Κοινωνικών Λειτουργών παιδικών σταθμών 2008

Σ.Σ.Ε. (18.9.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς όλης της χώρας

Κοινωνικών Λειτουργών παιδικών σταθμών 2007

Σ.Σ.Ε. (25.9.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς όλης της χώρας

Κοινωνικών Λειτουργών βιομηχανίας 2006

Σ.Σ.Ε. (10.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας
Go to top