Πολεμική Αεροπορία (ηλεκτρονικοί)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (5.8.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο "Ενωση Ηλεκτρονικών Πολεμικής Αεροπορίας"

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:73/5.8.1999)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Πολεμική Αεροπορία (ηλεκτρονικοί)
Go to top