Αρχαιολόγοι (ιδιωτικού τομέα)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (7.9.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχαιολόγων που εργάζονται  στον ιδιωτικό τομέα και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:79/7.9.1999)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Αρχαιολόγοι (ιδιωτικού τομέα)
Go to top