ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 2015

Ε.Σ.Σ.Ε. στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Αφορά όλους τους εργαζόμενους στο Νομικό Πρόσωπο και στο παράρτημά του τη Μονάδα Φιλοξενίας Ηλικιωμένων "Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ"

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 2012

Ε.Σ.Σ.Ε. στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Αφορά όλους τους εργαζόμενους στο Νομικό Πρόσωπο και στο παράρτημά του τη Μονάδα Φιλοξενίας Ηλικιωμένων "Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ"

Εγγραφή στο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
Go to top